Året var 1994 och Concrete IT:s nuvarande VD Krister var en smula yngre och jobbade som en engagerad utvecklare på Cambridge Technology. Ett av hans uppdrag innebar att ansvara för utvecklingen av ett system för betongleveranser på företaget Betongindustri, där systemet bland annat hanterade planering och påfyllning av betongbilar. Krister tog senare klivet till att bli VD på konsultföretaget Cybercom Innovation där han lärde känna fem andra unga, och lika engagerade, utvecklare som kom att bli delägare i ConcreteIT som grundades i oktober 2001.

Det föll sig rätt naturligt, med tanke på tidigare upparbetade kontakter och engagemang, att Betongindustri blev Concrete IT:s allra första kund. Betongindustri hade ett befintligt affärssystem som hanterade avtal, priser, leveranser, produkter och fakturor, (som hette Fabian; Fakturering Betongindustri andra försöket), som var uppbyggt med gammal teknik och ett utdaterat programmeringsspråkConcrete IT fick i uppdrag att bygga ett nytt avancerat system som bland annat skulle vara modernt, framtidssäkert och klara av en avancerad prissättning som styrdes av en mängd olika parametrar.

I slutet av 2001 påbörjades utvecklingen av systemet, som fick namnet FNG (Fabian Next Generation), av ett team från Concrete IT. I maj 2004 var systemet i drift, delvis byggd på helt ny teknik som inte fanns tidigare. Concrete-teamet uppfann således en egen teknik med nytänkande lösningar, helt anpassat efter Betongindustris specifika modell för en unik villkorsstyrd prissättning.

Betongindustri ville inledningsvis ha en kopia av det gamla systemet, men med en kraftfullare plattform. Kravspecen inför jobbet slog fast att det nya systemet både skulle se ut och fungera som det gamla. Men istället fick Betongindustri ett system med avsevärt bättre och smidigare funktioner med en riktigt lång teknisk hållbarhet. Tack vare den nybyggaranda Concrete-teamet stod för byggdes en webblösning utan klienter vilket inte var vanligt vid den tidpunkten. Betongindustri fick det dom behövde – snarare än vad de först frågade efter.

Ganska snart efter att systemet hade rullats ut i Sverige och när man såg potentialen så ökade intresset även i grannländerna Norge och Danmark där Betongindustris systerbolag Norbetong och DK-Beton var etablerade. FNG driftsattes därför på Norbetong i Norge i början av 2005 och lite senare samma år driftsatte man i Danmark på DK-Beton.

Betongindustri ingår sedan 1999 i Heidelbergkoncernen som har verksamhet i över 50 länder. I övriga världsdelar använder Heidelberg Cement systemstödet SAP, och nu har det tagits ett koncernbeslut som innebär att även Heidelberg Norhten Europe, där såväl Betongindustri som Norbetong och DK-Beton ingår, ska gå över till SAP. Det innebär slutet för FNG – men vilket hållbart system det varit som servat organisationen så väl sedan 2004. Allt tack vare ett engagerat team från Concrete IT, som med nytänkande systemlösningar stöttat Heidelberg cement och deras behov av ett flexibelt system genom två decennier.