Förmågan att balansera innovation med säkerhet blir allt viktigare. För att hänga med i utvecklingen behöver vi skapa mer innovativa organisationer samtidigt som vi inte har råd att tumma på säkerheten. Användarna behöver känna sig trygga i de lösningar som utvecklas. Det finns en naturlig spänning mellan säkerhetskrav, kontroll och skriftliga regler ställt mot innovation och lärande i öppna och flexibla miljöer. Många gånger leder höga krav på säkerhet till att innovationsprocessen går trögare. Den här utmaningen har vi konceptet för att hantera. Vi hjälper dig att utnyttja digitaliseringens fulla potential, genom att bygga upp verksamhetens innovationsförmåga parallellt med att öka säkerhetsmedvetandet. Innovativa säkra lösningar blir en självklarhet.

IT-säkerhet

Har ni rätt nivå på er säkerhet? Det bästa försvaret mot dagens hot är proaktiv IT-säkerhet, inte bara att svara reaktivt. Vi hjälper dig att lyckas med säker systemutveckling, att integrera de kritiska säkerhetsfrågorna i systemutvecklingsprocessen. I samråd med er skräddarsyr vi ett lämpligt innehåll med allt från utbildning, säkerhetsöversyn, riskanalys, analysera regulatoriska krav till kravställande mot tredje part. Kanske några hacking-demos på bolagsträffen eller en heldagsworkshop med utvecklare kring säker kodning. Vi kan kort och gott vara din långsiktiga säkerhetspartner.

Risk- och kontinuitetshantering

Riskhantering handlar ytterst om att balansera risk och möjlighet. Genom att kartlägga vägval, medvetet välja och omsätta lärdomar till ny kunskap kan risk vändas till möjlighet. Vi kan stötta med både utbildning och att etablera arbetssätt för övergripande systematisk riskhantering. Genom att skapa relevanta samverkansformer mellan de parter som påverkar arbetet, bygger vi tillsammans för en störningsfri miljö. Det kan t.ex. handla om att leva upp till GDPR-krav eller krav att följa ISO 27000.