Vi på Concrete IT och alla andra som jobbar agilt tänker nog främst på SAFe som i ”Scaled Agile Framework”. Men för Skyddsvärnet står SAFE för en verksamhet med trygghetsvärdar som arbetar för att öka tryggheten för barn och unga som vistas på Sergels torg och däromkring. Men varför pratar vi om annat än agila ramverk? Jo, vi lärde känna Skyddsvärnets samhällsviktiga verksamhet i höstas när vi fick uppdraget att stötta upp kring deras omvärldsdag. Vi vill därför hjälpa till att sprida kunskap om vad Skyddsvärnet gör och berätta lite om uppdraget med omvärldsdagen.

Det här är Skyddsvärnet

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Skyddsvärnet är en idéburen organisation som arbetar för att förebygga social utslagning bland människor med till exempel beroende- och kriminalitetsproblematik eller psykosocial problematik. Organisationen grundades redan 1910 och arbetar under mottot ”hjälp till självhjälp”, att hjälpa människor nå ökad självständighet. Det innebär att Skyddsvärnet utgår från den utsatta människans resurser och förmågor att ta hand om sitt eget liv och så stöttar dom upp med hjälp av olika insatser som ska bidra till ett självständigt och samhällsanpassat bra liv. 

Skyddsvärnets verksamhetsområden

Skyddsvärnet ansvarar bland annat för utslussningsåtgärder på uppdrag av Kriminalvården, via verksamheten ”Halvvägshus”. Genom stöd till eget boende och deltagande i samhällslivet genom arbete, praktik eller studier ökar möjligheterna för individen att bli integrerad i samhället. Skyddsvärnets verksamhet omfattar även till exempel träningslägenheter, stödboenden, familjehemsvård, skyddat boende – och SAFE trygghetsvärdar. Uppdragsgivare är bland andra socialtjänsten, kommuner, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, samordningsförbund och privata företag.  

Omvärldsförändringar måste alla ha koll på

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Olika trender och förändringar i omvärlden påverkar alla företag och organisationer. Man måste hela tiden hålla sig uppdaterad och ta höjd för utveckling och anpassning för att hålla sin verksamhet relevant. För Skyddsvärnet innebär det till exempel att hålla sig uppdaterad om förändringar av regler och förordningar inom kriminalvården och Socialtjänsten. På så sätt kan verksamheten anpassas och utvecklas så att Skyddsvärnet kan fortsätta att stötta så många behövande människor som möjligt.  

Skyddsvärnets omvärldsdag

I slutet av oktober anordnade Skyddsvärnet en omvärldsdag där styrelse och representanter från verksamheten tog del av aktuella omvärldsförändringar via intressanta föreläsningar. Sedan omsattes den nyvunna kunskapen till insikter via engagerade diskussioner. Identifierade utmaningar och möjligheter omvandlades till nya lösningar och strategier för framtiden!

Concrete IT stöttar med upplägg och facilitering

Skyddsvärnet kontaktade oss på Concrete IT inför sin omvärldsdag för att få konsulthjälp med upplägg och facilitering av insiktsövningarna. Vi ville självklart bistå Skyddsvärnet i deras arbete att utveckla sina samhällsviktiga insatser. Uppdraget innebar att bolla upplägg och förbereda workshops som skulle bidra till att konkretisera insikterna, facilitering på plats under dagen och efterarbete med utvärdering och sammanställning av resultat. 

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Det var en spännande dag, och så intressant att få lära känna en verksamhet som kanske inte så många känner till. Och vilket otroligt viktigt arbete dom gör.

Skyddsvärnets Secondhand – hållbara julklappar på riktigt 

Skyddsvärnet är en non-profit-organisation, det finns inga ägare och överskottet återinvesteras i verksamheten. Med fokus på hållbarhet för både miljön och indviden driver dom Secondhand-butiker i Spånga och Nynäshamn. Skyddsvärnet Secondhand är arbetsintegrerande sociala företag vilket innebär att behövande individer får möjlighet att arbetsträna med stöd av erfarna handledare. Målet är att den behövande på så sätt kan utvecklas och få bättre möjligheter att söka sig vidare till andra arbeten.

👉Vi vill därför tipsa dig att besöka Skyddsvärnets Secondhand-butiker där du kan handla julklappar – samtidigt som du bidrar till både social och miljömässig hållbarhet! Adresser och öppettider till butikerna »

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

PS. Vill ni ha stöd i ert arbete att identifiera och omvandla relevanta trender och händelser i omvärlden till konkreta utmaningar och möjligheter för er verksamhet? Eller har ni behov av kompetens inom SAFe (i betydelsen agilt ramverk), systemutveckling eller förändringsledning?

Hör av er till oss på Concrete IT; info@concreteit.se telefon 08-616 86 80

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Concrete IT är ett konsultbolag inom IT och management med en kreativ och rolig skara ödmjuka människor. Vi arbetar för en stabil utveckling och strävar alltid efter att tillföra största möjliga nytta för våra kunder. Det gör vi oftast genom helhetsåtaganden, från strategi till genomförande, med utgångspunkt i framtidens teknik och digitala lösningar. Vi agerar stöd i form av ledning och styrning eller så deltar vi med expertkunskap i våra kunders olika projekt.