Inspiration 

Kundcase, medarbetarstories och insikter. 

Data4PT – den kollektiva resan har bara börjat

Data4PT – den kollektiva resan har bara börjat

ITxPT (IT for Public Transport) är en europeisk non-profit organisation som främjar kollektivtrafik och mobilitet genom samarbete och utveckling. Mer specifikt verkar ITxPT för öppen arkitektur, datatillgänglighet och interoperabilitet mellan IT-system. ITxPT verkar...

read more