Har du behov av att hitta nya vägar för att möta samhällets och kundernas förväntningar på utveckling, produkter och tjänster? Vi kan hjälpa dig att nå ditt önskade resultat, i stora drag genom att enas om syftet, utgå från helheten och bygga upp den struktur och kultur som behövs för att möta förväntningarna.

Transformation

Många verksamheter satsar idag på någon form av agil utveckling, gärna i kombination med digitalisering på olika nivåer. Vill du nå full effekt i utvecklingsarbetet, t.ex. med införande av Safe eller andra agila metoder så rekommenderar vi att parallellt bygga upp den grundplattform som skapar förutsättningar att nya mindset och strukturer ska få fäste. Det handlar om att på riktigt utmana att gå från stuprör till tvärfunktionellt samarbete, att komma bort från komplexitet och tidsbrist till att bygga former för smidig navigering som samtidigt spar tid. Vi har ett beprövat koncept för självorganisering som bygger på synergier mellan team- och ledarskapsutveckling, hand i hand med det pågående utvecklingsarbetet kopplat till helheten. Våra certifierade konsulter kan också leda och coacha er i de vedertagna agila metodikerna på marknaden, däribland Safe Scrum och dyl.

Affärsmannaskap

Drömmen för många av oss är att bibehålla konkurrenskraften, sänka kostnaderna, öka lönsamheten och på samma gång fortsätta att fokusera på det som organisationen gör bäst. Att samtidigt kunna koppla ihop verksamheten med tekniken blir allt viktigare och i många fall leder utvecklingsarbetet till behovet av helt nya affärsmodeller. Vi stöttar i att bygga och förankra arkitektur och processer som möter en marknad där det krävs snabba och flexibla lösningar. Att bygga en arkitektur som är oförändrad över lång tid håller inte längre. Med utgångspunkt ifrån kundresan effektiviserar vi med nyckeln att få kundupplevelse och utveckling att gå hand i hand. Vår styrka är bredden, där vi har verktyg för att realisera en flexibel affärsmodell ner till mätbar kund- och affärsnytta.