erbjudande-img

Vägledning ur låsta lägen

Vi hjälper er att komma vidare om ni har fastnat.

På Concrete IT har vi bred expertis och lång erfarenhet inom systemutveckling, innovation, säkerhet, agil transformation, ledarskap och förändringsledning. Det bästa vi vet är att få sätta tänderna i riktigt komplexa problem. Med hjälp av våra olika kompetenser och perspektiv kan vi hitta fram till möjliga lösningsförslag på era utmaningar. Vår snabba vägledning är tänkt att ta ca en halvdag, men vi anpassar oss efter era behov och förutsättningar.

Vi ger vägledning som tar er ur låsta lägen

Vi tar oss an problemställningar och utmaningar av olika slag. Oavsett det gäller funderingar kring tekniklösningar eller om ni kört fast i ett redan påbörjat utvecklingsprojekt. Ni kanske funderar på hur ni ska gå tillväga för att implementera ett agilt mindset eller hur organisationen ska kunna verka mer framgångsrikt i oförutsägbarhet? Eller så har ni kanske kört fast i dysfunktionella samarbeten och det är svårt att nysta fram den verkliga anledningen till problemen. Vi guidar er genom identifiering av problembild till möjliga vägar framåt!

Arbetsgång

ANALYS En första diskussion med er om problembild och önskat läge. Utifrån problemställningen samlar vi en grupp erfarna experter inom relevanta kompetensområden och diskuterar lämpliga angreppssätt. Vi utgår från olika perspektiv för att åstadkomma oväntade synergieffekter.

WORKSHOP Vi återkommer till med förslag på upplägg, och håller en WS (eller annat mötesformat) med er – beroende på vad som passar bäst. Under upp till fyra timmars metodiskt arbete identifierar vi tillsammans möjliga hypoteser, lösningar eller vägval.

VÄGLEDNING Ni får stöd att se er utmaning ur nya vinklar genom väl underbyggda rekommendationer och identifierade fallgropar att undvika. Vi lämnar över ett förslag på handlingsplan med kritiska/centrala aktiviteter som angriper eller hanterar problemet utifrån olika perspektiv som gör att ni kommer vidare.

Hör av dig!

Vill ni veta mer? Kontakta vår säljchef Peter Frisk 070-401 15 76 eller skicka ett mail till info@concreteit.se.