Concrete IT - Verksamhetsutveckling

Affärs- och verksamhetsutveckling

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där vi alltid utgår ifrån verksamhetens vision och mål. Vi kartlägger och beskriver processer, analyserar nya behov samt tar fram business case.

I arbetet utgår vi från vår erfarenhet av att omsätta verksamhetens krav och behov till effektiva IT-stöd. Vi bidrar till att skapa IT-lösningar som ger effekt på kort sikt men som även är hållbara och stabila på lång sikt. Vi är vana att arbeta som ”kittet” mellan verksamheten och IT. För oss är det självklart att kunna förstå och kommunicera med både affär, verksamhet och IT. Vi föreslår lösningar och driver arbetet framåt när så krävs.  Resultatet av vårt arbete är t ex strategiska utredningar, förstudier, kravspecifikationer och processkartläggning.

Vi erbjuder även förändringsledning, workshopledning och metodstöd.  Flertalet av våra medarbetare är certifierad, exempelvis som verksamhetsarkitekter och förändringsledare.

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen