Concrete IT - Projektstyrning

Projektstyrning

Vi agerar projekt- och programledare, etablerar och bemannar projektkontor samt agerar metodstöd för att effektivt kunna följa upp projekt.

Program- eller projektledare

Vi arbetar ofta som beställarens program- eller projektledare alternativt i rollen med att koordinera eller projektleda konsultinsatser vid utveckling. Vi är vana att driva förändringsarbete och skapa pragmatiska lösningar med en hållbar struktur.

Våra projektledare ansvarar även för att driva projekt och förändringsarbete för befintliga och nya IT-stöd. Vi har alla goda kunskaper och förståelse för helheten dvs vad som krävs från ”ax till limpa” i ett IT-utvecklingsprojekt.

Vår styrka är att skapa fungerande samverkansformer med inblandade intressenter. Vi har alla mycket goda kunskaper i projektstyrningsmodeller som t ex PEJL, PPS och PROPS. Några av oss arbetar även aktivt med att bidra inom certifieringsnätverk.

Projektkontor

Ett traditionellt projektkontor består av ett antal olika delar. Att gå från rutiner/processer till en fungerande beställarorganisation är ett arbete som måste förankras och förstås av de organisationer som berörs. Förändringsarbete tar tid!

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen