Concrete IT - Mentorskap

Mentorskap

Vi är ett stöd till ledningen vad gäller IT-styrning. Vi har suttit i linjen och vet vad som krävs för att gå från ord till handling.

Vi ritar inte bara strategiska bilder utan vi hjälper organisationer i förändring med allt från strategiska vägval till praktisk implementering. 

Vi erbjuder coaching och mentorskap till IT-chefer och projektledare. Vi kan även erbjuda ”Chef att hyra” och stöd till andra grupper i utvecklingsarbetet med att exempelvis konkretisera behov.

Hälsokontroll

Vi har ett färdigt koncept för att genomföra organisation- och verksamhetsöversyn med fokus på IT-styrning. Resultatet levereras med identifierade åtgärdsförslag och ”quick-wins”. Vi visar vad som ger störst effekt på kortast tid till lägsta kostnad men även vad som bör genomföras på lite längre sikt. 

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen