Concrete IT - Leverantörsstyrning

Leverantörsstyrning

Vi har erfarenhet av upphandlingar och att agera stöd vid strategiska val kring outsourcing. Vi etablerar beställarorganisationer, t ex i samband med outsourcingaffärer.

Våra konsulter har haft rena linjeroller och ansvarat för att genomföra stora outsourcingaffärer samt hela det förändringsarbete som blir resultatet av en outsourcing. I detta ingår att skapa en fungerande organisation i gränslandet mellan beställande verksamhet och leverantör.  Vi har en unik kompetens med vår erfarenhet från ”båda sidorna” då vi haft centrala roller både på beställar- och leverantörssidan.

Vi hjälper er gärna i alla faser av en upphandling och speciellt i själva genomförandet. Vi vet vad som är de stora utmaningarna och att det i slutändan alltid handlar om människor som ska samarbete i förändring. 

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen