Concrete IT - Förvaltningsstyrning

Förvaltningsstyrning

Inom förvaltningsområdet kan vi både leda och agera metodstöd. Vi har också praktisk erfarenhet av att etablera affärsorienterade förvaltningsorganisationer.

Vid etablering av en effektiv förvaltningsorganisation säkerställer vi att ny- och vidareutveckling av IT-lösningar går i linje med affärs- och verksamhetsmål samt följer kundens fastställda IT-struktur. Istället för förvaltningsstuprör som fokuserar på ett system i taget, tar vi ett helhetsgrep inom identifierade områden. Funktionsförvaltning innebär att endast projekt med tydlig affärsnytta startas och helheten per funktionsområde tas i beaktande vid förändring. Då förvaltningskostnaden motsvarar ca 80-90% av den totala livscykelkostnaden för ett IT-system så innebär effektivisering inom förvaltning enorma besparingar då den totala förvaltningskostnaden går ner.

Vi är vana att driva förvaltningsobjekt och förstår behovet av att effektivisera samt att skapa fungerande samverkansformer med alla inblandade intressenter. Vi har goda kunskaper inom etablerade metoder som pm3 men även från kundspecifika anpassningar samt angränsande ramverk som ITIL.

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen