Management logo

Vår affärsidé är att hjälpa organisationer i förändring med allt från strategiska vägval till praktisk implementering. Att gå från ord till handling! Vi inspirerar till hållbara förändringar för att utveckla kundens fulla potential.

Om oss

Våra kunder har unika behov och vårt fokus är att förstå kunden och dess organisation till fullo. Genom att tydliggöra de möjligheter och hinder våra kunder har tar vi gemensamt fram en målbild och en handlingsplan för att nå målen. Vi är också med och säkerställer genomförandet – från ord till handling!

På Concrete IT Management delar vi vår kunskap med våra kunder och mellan oss anställda. Vi tror att vår kunskap, erfarenhet och värderingar är det som gör skillnad. Sist men inte minst har vi roligt på arbetet, och inspirerar våra kunder, anställda och partners till att ha roligt!

Lär känna oss på Conrete IT Management 

Kontakta

Maria Vidmo & Cilla Byström

Affärsområdeschefer Management

070 - 228 17 50, 070 - 495 05 20

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen