Säker systemutveckling

Påbörja säkerhetsarbetet innan systemet byggs och bli mer effektiv ur kostnads- och riskhänseende.

Det är ganska självklart att det är mycket mer effektivt ur både kostnads- och riskhänseende att påbörja säkerhetsarbetet innan systemet skall byggas än att bygga systemet utan säkerhet i åtanke och sedan försöka åtgärda säkerhetsproblem i efterhand – när de redan introducerats i en produktionsmiljö.

Vi kan stödja er i ert arbete att implementera en, för er, skräddarsydd säkerhetsprocess och integrera denna i er systemutvecklingsprocess. Detta ger er fördelen att arbeta proaktivt från kravställning och design, hela vägen genom kodning och tester, till drift och förvaltning.

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen