Säkerhetsutbildningar

Behöver ni utbilda era utvecklare eller upplysa er personal om aktuella hot och risker?

Vi kan i samråd med er skräddarsy ett lämpligt innehåll. Kanske några hacking-demos på er bolagstträff eller en heldagsworkshop med era utvecklare kring säker kodning?

Concrete Securitys affärsområdesanvarige Sergio Molero är en erfaren kommunikatör som föreläst på större evenemang och kurser arrangerade av Microsoft,  IDG, EasyFairs och Uppsala Universitet.

Sergio har även medverkat i Aktuellt, Rapport och Uppdrag Granskning.
Han är sedan 2007 medlem i Microsoft Extended Expert team, som är ett nätverk av kommunkatiörer som samverkar med och anlitas flitigt av Microsoft.

 

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen