Säkerhetsöversyn

Säkerhetsöversyn kan ses som en slags besiktning av en verksamhets IT-stöd.

Revisionen syftar till en kontroll av säkerheten mot fastställda nivåer och de standarder som verksamheten tillämpar.

Vi genomför översynen med hjälp av etablerade metoder och standarder för IT- och informationssäkerhet.

Genom intervjuer av olika målgrupper och fysiska tester av IT-systemen får vi fram en riskbild, som sedan analyseras och värderas.

Utifrån riskerna tar vi fram förslag på åtgärder och dess effekter kontra kostnader på såväl kort som lång sikt.

Resultatet av örversynen blir ett underlag för att skapa en plan som visar hur man når målbilden.

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen