Säkerhetsarkitekt

En säkerhetsarkitekt i ett utvecklingsprojekt ansvarar för säkerhetsfrågor under hela projektets gång och hjälper er ta fram säkerhetskrav och en säkerhetsarkitektur som motsvarar den aktuella riskbilden för verksamheten.

Arkitekten ansvarar för de ramverk, tekniker och tester som skall säkerställa och adressera kraven. Detta medför i sin tur att systemet hanterar säkerheten endast där det behövs och på den nivå som är skälig för systemets ändamål och riskkategori.

Våra arkitekter strävar alltid att ha en nära och kontinuerlig dialog med verksamheten och ta hänsyn till det säkerhetsarbete och de policys som råder.

Riskanalyser och informationsklassning är ovärderlig input till utvecklingsprojekt och hjälper till att implementera rätt kontroller.

Concrete Security har stor erfarenhet av autentiseringslösningar och SSO där vi integrerat kunders användare med molntjänster och externa system.

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen