Kodanalys

Kodanalys syftar till att identifiera sårbarheter i kod och samtidigt höja utvecklarnas säkerhetsmedvetande.

Genomgång sker både manuellt och med verktygsstöd. Analysen resulterar i en skriftlig rapport med eventuella fynd av sårbarheter samt åtgärdsförslag och andra säkerhetsrekommendationer.

Genom att engagera utvecklarna i analysen skapas en kontinuitet som säkerställer en fortsatt hög säkerhetsnivå.

Bild

Magnus Ladulåsgatan 59  |  118 27 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen