Concrete Security Logo

 

Bra säkerhet stärker ett företags varumärke och skapar trygghet för såväl leverantörer, kunder som anställda. Genom att se säkerheten som en ständigt pågående process och en naturlig del av verksamheten stärks företagets goodwill. Att investera i IT-säkerhet är därför en billig försäkring och ger en konkret affärsnytta. 

De tjänster vi erbjuder:

Har ni rätt nivå på er säkerhet?

Investera rätt mängd och fokusera på det som är riskfyllt för bolaget.

Rätt balans mellan människor processer och teknik
En samverkan mellan människor, processer och teknik leder till rätt nivå av säkerhet.

Gemensam riskbild som delas av verksamhet och IT
IT-avdelningen och utvecklingsteamen skall känna till verksamhetens risker och skyddsvärdet på verksamhetens data. Verksamheten skall i sin tur känna till och förstå tekniska risker.

Ökad säkerhetsmognad för kunden
Målet är att våra kunder skall se säkerhet som en integrerad och naturlig del av deras dagliga arbete.

Proaktivt, strukturerat och kontinuerligt säkerhetsarbete
Integrerat i verksamhetens och IT-avdelningens processer.

Kontakt

Kontakt

Låter detta intressant?

Kontakta vår säkerhetsexpert Sergio Molero:

08 616 86 80

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen