Concrete IT - Risk och kontinuitet

Risk- och kontinuitetshantering i praktiken

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig att använda risk- och kontinuitetshantering i praktiken. Utbildningen är ett bra hjälpmedel för dig som arbetar i en verksamhet där krav på att följa ISO 2700 finns. Verktygen i risk- och kontinuitetshantering ger dig metodik för att ta fram riktlinjer för hur risker och hot kan kartläggas och hanteras på ett systematiskt sätt. Du lär dig att leda, driva och förankra risk- och kontinuitetshantering utifrån helheten med syftet att säkerställa en störningsfri verksamhet.

Upplägget blandar teori med praktiska övningar och bjuder på exempel från verkligheten, hur metodiken realiserats i de verksamheter som utbildarna själva arbetat i. Därmed får du konkreta exempel på hur just du enkelt kan använda metoden i din verksamhet. Efter genomförd utbildning har du metodik och verktyg för att planera, genomföra, följa upp och förbättra arbetet med risk- och kontinuitetshantering. Med den strategiska nyckelknippan till hjälp har du en konkret handlingsplan för att gå från teori till praktik.

 

Omdömen från Rädda Barnen:

Efter all den tid jag lagt ner på att söka rätt kurs med rätt innehåll så kan jag varmt rekommendera kursen med det konkreta innehållet!

En rolig och varierande kurs med många olika kanaler som barnbilder, filmer, Einstein, levande exempel och övningar från verkliga case.

 

KURSLEDARE
 Cilla och Maria har tillsammans +35 års erfarenhet av att jobba med organisationer i förändring inom många olika branscher. De har en bakgrund inom innovation, förändringsledning, IT, verksamhets-, och affärsarkitektur. Tillsammans, enkelt och roligt är ledorden!

Cilla Byström
 Cilla jobbar idag som riskmanager, förändrings- och innovationsledare och har även haft rollerna managementkonsult, affärs- och verksamhetsutvecklare och ”Continuous Improvement Manager”. Hon har en tvärfunktionell utbildningsbakgrund inom teknik, medicin och ekonomi, har svart bälte i Lean och är certifierad Idéagent. Cilla har erfarenhet inom många olika branscher så som; Forskning och utveckling, Pension, Medicinsk teknik, Vårdsektorn, Logistik och Produktion.

Maria Vidmo Maria jobbar idag som riskmanager och affärsarkitekt och har även haft rollerna IT-chef, projekt- och förvaltningsledare, verksamhetsarkitekt och applikationsutvecklare. Hennes utbildningsbakgrund är Informatik med systemutveckling och hon är certifierad som Affärs- och verksamhetsarkitekt. Maria har erfarenhet inom många olika branscher så som; Finans, Pension, Telecom, Energi, Offentlig sektor och Marknadsundersökningar.

 

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen