Concrete IT - Förändringsarkitektur

Förändringsarkitektur

Förändringsarkitektur för full effekt - att leda utifrån kund, affär och människa

För att lyckas nå målet med full effekt, behöver en rad faktorer samverka. Kursen ger dig byggstenar, en konkret handlingsplan och strategiska nycklar för att låsa upp genvägen i din förändringsresa.

SAMMANFATTNING

Forskningen visar att 70% av alla uppstartade initiativ i en förändring inte når målen. Så hur kan vi bygga för att pricka mål och hålla liv i en förändring hela vägen till full effekt?

Den här utbildningen erbjuder dig byggstenar och verktyg för att leda, driva och förankra en förändring utifrån helheten - kund, affär och människa. Med hjälp av angreppssätt, nycklar och genvägar lär du dig bygga den förändringsarkitektur som är bäst lämpad för din vardag – en förankrad förändring i kulturen.

Kursen varvar övningar med teori, intervjuer från verkligheten och inspirerande filminslag. Tillsammans kommer vi träna på dagsfärska case för att utveckla din förmåga att genomföra en lyckad förändring.

KURSMÅL

Efter kursen vet du hur du leder och bygger för att ta dig an en förändring utifrån ett helhetsperspektiv. Du förstår hur du kan låsa upp genvägen till full effekt med hjälp av den strategiska nyckelknippan. I handen har du en konkret handlingsplan för att driva just dina förändringar i mål på hemmaplan!

VEM BÖR DELTA?

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda, driva och förankra en förändring utifrån ett helhetsperspektiv mot full effekt. Till exempel kan du ha rollen som chef/ledare, projekt/förvaltningsledare, affärs/verksamhets/IT-arkitekt, förändringsledare, processledare/ägare eller ett team i förändring.

UR INNEHÅLLET

Förändringsarkitektur – kund, affär och människa i förändring, vad innebär det?

 • Introduktion – byggstenar för full effekt i förändring
 • Metod efter situation

 Nycklarna till samspelet mellan struktur och kultur

 • Hur mindset påverkar resultatet
 • Målstyrning utifrån helheten och olika perspektiv
 • Hjärnan och hjärtat som lagspelare i förändring
 • Handlingsplan utifrån förutsättningarna

Strategisk riktning och målstyrning utifrån unik förmåga

 • Mission och kundbehov: Vårt erbjudande som svaret på kundens dröm
 • Målstyrning och verksamhetsplanering: Hållbart resultat ur delaktighet
 • Att väcka liv i den strategiska kartan: Ett kommunikationsmedel som underlag för att undvika målkonflikter, prioritera och fatta beslut

Dela kunskap och enas om hur vi bäst presterar

 • En plattform för prestation och samverkan: Värderingar och full förmåga ur likheter och olikheter
 • Pricka mål genom strategisk samverkan: Målet som styrmedel för konstellationen

Utveckla utifrån kund- och affärsvärde

 • Kundens resa: Genvägen till kunden leder till affären
 • Standard och unikt: Kraft på det som gör skillnad

Följa upp, lära och tänka nytt

 • Strategisk uppföljning utifrån förväntat och oväntat resultat och reaktion
 • Angreppssätt för att dela insikt, testa nytt och justera planen
 • Enas om effekten och fira!

Leda och bereda förändring utifrån förutsättningar

 • Hantera oväntade händelser som står i vägen för den planerade förändringen
 • Att hålla liv i förändring: Alla med på resan och beslut i tänkt riktning

Avslutning

 • Sammanfattning: Dela insikt om lärdomar och användningsområden
 • Omsätta ny kunskap i vardagen: Skapa din egna konkreta handlingsplan

 

KURSLEDARE
 Cilla och Maria har tillsammans +35 års erfarenhet av att jobba med organisationer i förändring inom många olika branscher. De har en bakgrund inom innovation, förändringsledning, IT, verksamhets-, och affärsarkitektur. Tillsammans, enkelt och roligt är ledorden!

Cilla Byström
 Cilla jobbar idag som förändrings- och innovationsledare och har även haft rollerna managementkonsult, affärs- och verksamhetsutvecklare och ”Continuous Improvement Manager”. Hon har en tvärfunktionell utbildningsbakgrund inom teknik, medicin och ekonomi, har svart bälte i Lean och är certifierad Idéagent. Cilla har erfarenhet inom många olika branscher så som; Forskning och utveckling, Pension, Medicinsk teknik, Vårdsektorn, Logistik och Produktion.

Maria Vidmo Maria jobbar idag som affärsarkitekt och har även haft rollerna IT-chef, projekt- och förvaltningsledare, verksamhetsarkitekt och applikationsutvecklare. Hennes utbildningsbakgrund är Informatik med systemutveckling och hon är certifierad som Affärs- och verksamhetsarkitekt. Maria har erfarenhet inom många olika branscher så som; Finans, Pension, Telecom, Energi, Offentlig sektor och Marknadsundersökningar.

 

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen