Management

Rådgivning och stöd från strategi till praktisk handling

Forskningen visar att 70% av alla uppstartade initiativ inte når målen. Vi erbjuder metodik och verktyg för att leda, driva och förankra en förändring utifrån helheten - kund, affär och människa.

Expertis:

  • Målstyrning, att enas om riktning och skapa struktur i gränssnitten mellan parter
  • Skapa erbjudanden som möter kundens dröm, göra rätt sak vid rätt tillfälle
  • Att få med människor, prestera och hålla uppe förändringstakten hela vägen i mål
  • Struktur för levande uppföljning, lärande och effekthemtagning

Vi stöttar i såväl strategiska frågor som till genomförande i linjeverksamhet, projekt och förvaltning. Oavsett bransch och uppdrag får du med dig 5 nycklar som låser upp genvägen till ditt mål. Vi verkar även i kanaler som e-learning, traditionell utbildning, seminarium och coachning. Våra managementkonsulter har lång erfarenhet av att jobba med förändringar i olika branscher.

Kontakta oss och berätta om ditt behov så stöttar vi dig gärna!

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen