Testledning

Vi erbjuder testledare som på ett strukturerat och effektivt sätt leder testprocessen och styr arbetet med allt från att organisera, planera, genomföra, till att rapportera och avsluta arbetet.

  • Som testledare kan vi också vara med i kravanalysen för att skapa bra grund för testprocessen.
  • Vi jobbar både med testprocessen i både traditionell och agil utveckling
Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen