Projektledning

Vi agerar projekt- och programledare, etablerar och bemannar projekt-kontor samt erbjuder metodstöd för att effektivt kunna följa upp projekt.

Projekt- och programledning
  • Vi erbjuder projekt- och programledare som har erfarenhet av alla typer av projekt – exempelvis stora internationella, tekniskt komplexa, projekt som har flera olika leverantörer och intressenter samt inte minst snabba koncentrerade utvecklingsprojekt baserat på agila metoder
  • Våra projektledare har i genomsnitt mer än 10 års erfarenhet som projektledare
  • Vi har erfarenhet av projektledning inom de flesta branscher såsom bank och finans, försäkring, telekom, läkemedelsindustri, tillverkande industri, bostadsbolag, m.fl
  • Vår styrka är att skapa fungerande samverkansformer med inblandade intressenter. Vi har alla mycket goda kunskaper i projektstyrningsmodeller som t ex PEJL, PPS och PROPS. Några av oss arbetar även aktivt med att bidra inom certifieringsnätverk
  • Våra programledare kan hjälpa Er att samordna flera projekt och linjeverksamheter. Vi säkerställer att projekten och verksamhetsinitiativen samordnas mot en gemensam målbild
Projektkontor
  • Vi driver upprättandet av projektkontor för att underlätta koordinering och styrning av projekt så att de drivs på ett enhetligt och effektivt sätt
  • Vi erbjuder löpande bemanning av projektkontor inom projektcoaching och administration
  • Vi hjälper er att utvärdera om Er projektportfölj är av den storleksordningen eller den komplexitetsnivån att ett projektkontor behöver upprättas
Metodstöd
  • Vi erbjuder stöd i hur Ni kan effektivisera projektledning och metodik
  • Vi ger utbildar, ger stöd och handleder projektledare vid exempelvis byte av projektstyrningsmodell
Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen