Kravledning

Vi erbjuder hjälp att planera, leda och följa upp kravarbetet i såväl som rena verksamhetsprojekt.

Kravinsamling
 • Planering
 • Workshopledning
 • Kravdokumentation
 • Funktionella och icke-funktionella krav
 • Intressentanalys
Kravanalys
 • Användningsfall
 • Kravdetaljering och klassificering
 • Prioritering
 • Tidsestimering
Effektuppföljning
 • Mäta och följa upp verksamhetsnyttan av införda
 • Definiera mätetal
 • Besluta om testteknik
Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen