Glädje, Kompetens, Hjärta

Med glädje, kompetens och hjärta utvecklar och stärker vi våra kunders verksamhet inom IT och affärsutveckling från strategiska vägval till praktiskt genomförande.

Vi genomför uppdrag, workshops, utbildningar och inspirationsföreläsningar.

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen